top of page

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

 

Attitude Helsinki Oy
office@attitudehelsinki.com

Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme henkilötietoja tanssiin liittyvien palveluiden ja tuotteiden toimittamiseksi rekisteröidyille. Henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisteröidyn ja Attitude Helsingin välinen sopimus tai sen valmistelu rekisteröidyn pyynnöstä taikka oikeutettu etumme (asiakassuhde). Palveluihin ja tilauksiin liittyviä laskutustietoja käsittelemme osana kirjanpitoa kirjanpitolain velvoittamana.

Käsittelemme henkilötietoja palveluidemme kehittämiseksi esimerkiksi tilastoimalla palveluidemme käyttöä ja keräämällä palautetta. Palveluiden kehittäminen perustuu oikeutettuun etuumme taikka antamaasi suostumukseen.

 

Voit halutessasi tilata uutiskirjeemme, jolloin henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen. Voit peruuttaa suostumuksesi ja lopettaa uutiskirjeen tilauksen ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen office@attitudehelsinki.com.

Käsittelemme rekisteröidyn oikeuksien käyttöä koskevia tietoja lakisääteisen velvoitteen perusteella. Tiedot rekisteröidyn oikeuksien käytöstä tallennetaan, jotta voimme osoittaa noudattavamme yleistä tietosuoja-asetusta. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi lakisääteisen velvoitteen perusteella.

Käsittelemme meille lähetettyjä työhakemuksia ja niihin liittyviä henkilötietoja hakijan suostumuksen perusteella.

Emme käytä henkilötietojen käsittelyssä automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia.

​​

Käsiteltävät henkilötiedot

 

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • yksilöinti- ja yhteystiedot

 • tiedot palveluista ja niiden käytöstä sekä muut palveluiden toimittamisen edellyttämät henkilötiedot

 • yhteydenottojen sisällöt ja muut tiedot

 • maksu- ja laskutustiedot

 • sähköiset tunnistetiedot ja tiedot verkkosivujemme käytöstä

 

Saamme henkilötiedot pääsääntöisesti suoraan rekisteröidyiltä tai muulta palvelun tilaajalta kuten rekisteröidyn huoltajalta. Palvelun tai tuotteen tilauksen yhteydessä pakollisiksi merkityt tiedot ovat palvelun tai tuotteen toimittamisen edellytys.

Henkilötietojen säilytysajat

 

Säilyttää tietoja korkeintaan seuraavan ajan ellei lakisääteinen velvoite tai oikeudellinen vaade toisin edellytä:

 • Palveluiden toimittamiseen liittyvät tiedot: kaksi vuotta palveluiden toimittamisesta

 • Tuotteiden toimittamiseen liittyvät tiedot: kaksi vuotta tuotteiden toimittamisesta

 • Kirjanpitoon liittyvät tiedot: kirjanpitolain edellyttämä aika

 • Uutiskirjetilauksen tiedot: uutiskirjetilauksen voimassaolon ajan

 • Tiedot rekisteröidyn oikeuksien käytöstä: kaksi vuotta

Muita henkilötietoja säilytämme pääsääntöisesti korkeintaan kaksi vuotta.

Henkilötietojen vastaanottajat

 

Henkilötietoja käsittelevät ne työntekijämme, joiden työtehtäviin ne liittyvät.

Lisäksi luovutamme tai siirrämme henkilötietoja seuraaville vastaanottajille käsittelyn edellyttämissä määrin:

 • Verkko- ja tietojärjestelmäpalveluiden toimittajat kuten Wix.com

 • Laskutus- ja kirjanpitopalveluiden toimittajat

 • Muut käsittelyn tarkoitusten edellyttämät yhteistyökumppanit tai käyttämämme henkilötietojen käsittelijät

Euroopassa sijaitsevia tai toimintaa harjoittavia henkilötietojen vastaanottajia sitovat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet. Henkilötietoja siirretään Euroopan ulkopuolelle vain sellaisille vastaanottajille, jotka ovat toteuttaneet asianmukaiset turvatoimet.

Evästeiden käyttö

 

Käytämme sivustollamme evästeitä, jotka ovat välttämättömiä verkkopalvelun toimittamiseksi. Lisätietoja sivustolla käytetyistä evästeistä näet Wix.com-tukisivustolta.

Lisäksi käytämme sivustolla evästeitä mainonnan kohdentamiseksi Facebook-pikselin avulla. Facebookin asettamat evästeet ovat voimassa 90 päivää (Mainostaminen, suositukset, kävijätiedot ja analyysi, 1. osapuolen eväste) tai 2 vuotta (suojaus, sivusto ja tuotteiden eheys, 3. osapuolen eväste). Lisätietoa Facebookin käyttämistä evästeistä näet Metan tukisivustolta.

Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä sekä oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Lisäksi rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus oikaista tai poistaa henkilötietoja, oikeus rajoittaa tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus saada henkilötiedot siirretyksi. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista saat tietosuoja.fi -sivustolta.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen office@attitudehelsinki.com. Rekisteröidyn oikeuksien käyttö edellyttää rekisteröidyn tunnistamista, joten toimitathan tarvittavat tiedot tunnistamista varten.

 

Käsittelemme rekisteröityjen oikeuksia koskevia pyyntöjä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti sekä tallennamme tiedot oikeuksien käytöstä kahden vuoden ajaksi.

bottom of page