top of page

Tuntikuvaukset

Mia-K-Photography-159.jpg
Mia-K-Photography-61.jpg

Tasojen kuvaukset

Alkeet

Alkeistunti sopii harrastajalle, jolla on hyvin vähän tai ei ollenkaan aiempaa tanssikokemusta. Alkeistunnilla käydään perusteellisesti läpi liikkeiden nimet ja oikeaoppiset suoritustekniikat, sekä opetellaan tanssillisia, mutta helposti seurattavia liikeyhdistelmiä ja koreografioita.

Alkeet/keskitaso

Tunti sopii oppilaalle jolla on jo hieman tanssitaustaa, tai oppilaalle jonka edellisestä tanssitunnista on vierähtänyt jo pidempi tovi (esim. aikuisharrastaja jolta löytyy lapsuudesta tanssitaustaa). Tunnille voi mennä myös oppilas jolle laji on uusi, mutta joka omaa tanssitaustan toisesta tanssilajista, tai oppilaalle joka tekee lajia toisen lajin sivulajina (esim. PA-oppilaan viikon ainoa balettitunti). Alkeet/keskitasotunnilla oppilaan tulee jo tietää perus liikesanasto ja osata lajille tyypilliset perusliikkeet. Tunnilla täydennetään alkeistasolla opittua ja edetään hitaammin kuin keskitason tunneilla.

Perustaso

Perustason tunti sopii esimerkiksi tanssijalle, joka tanssii kyseistä lajia toisen lajin tukilajina kerran viikossa. Perustasolla tanssijan tulee omata tietämys liikkeiden nimistä, ja perustasolla syvennetään tietämystä liikkeiden oikeaoppista ja lajityypillistä suoritustavasta.

 

Keskitaso

Keskitason tunnille osallistuminen edellyttää jo useamman vuoden viikottaisia tanssiopintoja. Keskitason tunnilla edetään jo melko nopeaan tahtiin ja edellytetään hyvää lajituntemusta sekä tanssiteknistä pohjaa. Tunnilla tehtävät tekniikkaharjoitukset koostuvat perusliikkeiden yhdistelmistä ja siellä saatetaan jo harjoitella myös hieman haastavampia elementtejä. Tunnin koreografioissa harjoitellaan monitasoisempia rytmiikoita ja harjoitellaan musiikin kuuntelua, mutta edetään hieman hitaamin kuin edistyneiden tunneilla ja niissä käytetty tekninen liikemateriaali on vähemmän haastavaa. Tunti tarjoaa sopivaa haastetta keskitason oppilaiden lisäksi myös edistyneen tason oppilaalle joka haluaa esimerkiksi hioa perustekniikkaansa, keskittyä tunnilla jo tuttujen liikkeiden puhtaaseen suoritustapaan, tai antaa koreografisessa työskentelyssä tilaa vaikkapa ilmaisun harjoittamiselle.

 

Keskitaso/edistyneet

Tälle tunnille osallistuminen edellyttää jo pitkää tanssitaustaa ja tanssiopintoja useamman kerran viikossa. Tunnilla pääsee haastamaan itseään edistyneen tason tekniikkaharjoitteiden sekä koreografian parissa, mutta tunnilla jätetään edistyneiden tuntia enemmän aikaa asioiden kertaamiselle ja vaikeiden liikkeiden harjoittelulle. Koreografioiden musikaalisuudet edellyttävät jo hyvää musiikin tuntemusta ja kykyä rytmittää liikettä. Tunti soveltuu esimerkiksi paljon treenaavalle oppilaalle jolla vahva lajitietoisuus ja halu kehittyä edistyneen tason liikemateriaaleissa. 

 

Edistyneet

Tunti edistyneen tason oppilaalle joka on jo pidempään harjoitellut haastavia teknisiä liikkeitä, sekä jolla on kokemusta haastavista koreografioista joissa yhdistyy teknisesti vaikeat liikkeet sekä liikkeen musikaalisuus ja rytmiikka. Tunnilla pureudutaan jo syvällisemmällä tasolla edistyneen tason liikekieleen, teknisiin elementteihin ja musiikin kuunteluun/rytmiikkaan. Edistyneiden tunnilla vaaditaan hyvää pohjaa treenattavasta lajista sekä vahvaa perusteknistä osaamista. Jos pohdit vaikkapa sopivaa tuntia keskitason ja edistyneiden tunnin väliltä, suositellaan valitsemaan keskitaso jolta vaihtaminen edistyneisiin on mahdollista jos taitojen kehittyessä tuntuu että edistyneiden tunti on paremmin tanssijan harjoittelua palveleva vaihtoehto.

 

Open level

Tunti tarjoaa haasteita monen tasoiselle tanssijalle ja sen rakenne, harjoitteet ja koreografiat on suunniteltu niin että tunnille voi osallistua monesta lähtökohdasta. Tunti mukautuu oppilaidensa summana ja kaikki ovat tervetulleita mukaan oppimaan ja esittämään kysymyksiä. Open level on hyvä vaihtoehto esimerkiksi pitkän tanssitaustan omaavalle oppilaalle jolle kyseinen laji on uusi tuttavuus.

Performing Arts

Contemporary

Tunti pohjaa nykytanssin tekniikkaan. Tyypillisiä elementtejä ovat runsas lattiatason liikkuminen, abstraktit liikeradat, tasapainon/off-balancen vaihtelu, liikkeen virtaus sekä runsas tilassa liikkuminen. Tunnit ovat opettajansa näköisiä, ja kukin opettaja tuo tunneilleen vivahteita omasta tyylistään sekä nykytanssi-sateenvarjon alla olevista tekniikoista ja tavoista liikkua. Tyypillisesti nykytanssitunnilla tehdään alkulämmittely, harjoitellaan pysty- ja lattiatason tekniikkaa sekä tanssitaan loppusarjaa. Contemporary-tunti voi pitää sisällään myös improvisaatioharjoituksia. 

Varustaudu tunnille mukavin tanssivaattein. Voit tanssia sukilla tai avojaloin.

 

Contemporary-tunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • 16+ edistyneet ma klo 18:50-20:05 Otaniemi (AW)

 • 12+ keskitaso/edistyneet ma klo 18:30-19:30 Lauttasaari (TT) 

 • 14+ edistyneet ke 15:30-16:30 Lauttasaari (RA)

 • 9-12 keskitaso to 16:00-17:00 Lauttasaari (SY)

 • 14+ keskitaso/edistyneet pe 17:30-18:30 Otaniemi (SY)

Show&Contemporary

Yhdistelee nimensä mukaisesti showtanssia ja nykytanssia. Tunti on monipuolinen kokonaisuus jossa harjoitellaan paljon erityyppisiä tanssiliikkeitä niin vauhdikkaasta ja räjähtävästä showtanssista kuin pehmeästä ja virtaavasta nykytanssistakin. Tunti on hyvä kokonaisuus oppilaalle joka haluaa harjoitella molempien lajien liikekieltä ja tekniikoita sekä tanssia monipuolisesti erilaisia tanssisarjoja.

Varustaudu tunnille mukavin tanssivaattein. Voit tanssia sukilla tai avojaloin.

 

Show&Contemporary -tunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • 9-12v open level ma 15:30-16:30 Lauttasaari (TT)

 • 7-9v open level ma 16:30-17:30 Lauttasaari (TT)

 

Lyrical

Lyrical-tunti on tanssillinen tunti jossa liikkeeseen linkittyy kerronnallisuus ja musiikin lyriikoihin ja sanomaan tanssiminen. Lyrical-tunnilla harjoiteltu tekniikka ottaa vaikutteita monipuolisesti jazz-, nyky- ja showtanssin maailmasta sekä klassisesta baletista. Tyypillistä tuntirakenteelle on monipuolinen kehonkäyttö sekä ilmaisuvoiman harjoittelu lämmittelyn, salinpoikki-osuuden ja loppusarjan merkeissä.

Varustaudu tunnille mukavin tanssivaattein. Voit tanssia sukilla tai avojaloin.

 

Lyrical-tunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • 14+ edistyneet ti 15:45-16:45 Otaniemi (LN)

 • 12+ keskitaso ke 14:45-15:45 Otaniemi (LN)

 • 25+ edistyneet ke 18:00-19:00 Otaniemi (LN)

 • 16+ edistyneet ke 20:30-21:30 Otaniemi (LN)

 • 20+ keskitaso to 17:00-18:00 Lauttasaari (SY)

 • 14+ keskitaso la 12:15-13:30 Lauttasaari (SY)

 

Jazz

Jazz on vauhdikas tanssilaji, jossa korostuvat liikkeen rytmiikka sekä isolaatioiden ja aksenttien käyttö. Jazztanssin tekniikka pohjaa moderniin jazziin, mutta on tanssilaji joka on kautta aikain seurannut musiikkivalinnoissaan ja tyylivivahteissaan ajankohtaisia populäärikulttuurin ilmiöitä. Jazztanssilla on suuri jalansija muunmuassa musiikkiteatterin maailmassa. Jazztunneilla harjoitellaan jazztanssin tekniikkaa ja sille ominaisia elementtejä seuraten ajan ilmiöitä ja kaupallista tyylisuuntaa.

Jazztunnilla voidaan tanssia sukilla, avojaloin tai erilaisin jalkinein. Opettaja opastaa sinua oikean kenkävaihtoehdon valinnassa.

 

Jazztunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • 14+ edistyneet ti 18:00-19:15 Otaniemi (EM)

 

Broadway, Broadway Jazz

Broadway Jazz -tunneilla tutustutaan erityisesti musikkalien maailmaan jazztanssin tekniikkaa harjoitellen ja hyödyntäen. Tunneilla korostuu musikaaleille tyypillinen ilmaisuvoimaisuus sekä tarinallisuus. Tunti koostuu lämmittelystä, salinpoikkiosuudesta (tmv liikkuvammasta tekniikkaosiosta) sekä loppusarjoista joihin vaihtelevuutta tuo musikaalien monipuolinen maailma. 

Broadway- ja Broadway Jazz -tunnilla voidaan tanssia sukilla, avojaloin tai erilaisin jalkinein. Opettaja opastaa sinua oikean kenkävaihtoehdon valinnassa.

 

Broadway ja Broadway Jazz -tunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • 25+ keskitaso ti 19:15-20:15 Otaniemi (EM)

 • 14+ edistyneet to 19:05-20:35 Lauttasaari (RK)

 

Show

Showtanssi on monipuolinen tanssitunti joka pohjaa perinteisesti jazztanssin tekniikkaan yhdistäen siihen elementtejä nykytanssista, baletista sekä akrobatiasta. Showtanssille tyypillistä on myös show-elementtien (esim. rekvisiitan ja lavasteiden) käyttö esityksissä. 

Showtanssitunnilla asuna toimii joustavat tanssivaatteet. Tunnilla voi tanssia sukilla tai avojaloin.

 

Show-tunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • 9-12v edistyneet ti 15:30-16:30 Lauttasaari (ML)

 • 12+ keskitaso ti 15:45-16:45 Lauttasaari (HL)

 • 4-5v ti 16:45-17:30 Lauttasaari (HL)

 • 6+ ti 17:30-18:15 Lauttasaari (HL)

 • 9-12v keskitaso ke 15:45-16:45 Otaniemi (LN)

 • 25+ alkeet/keskitaso ke 18:20-19:20 Lauttasaari (SY)

 • 9-12v edistyneet to 15:30-16:30 Otaniemi (RA)

 • 14+ keskitaso/edistyneet 16:30-17:45 Otaniemi (RA)

 • 7-9v to 15:00-16:00 Lauttasaari (SY)

 • 12+ keskitaso pe 15:45-16:45 Otaniemi (SY)


 

Show Jazz

Show Jazz on samantyyppinen tunti kuin show, mutta tunneilla painotetaan enemmän jazztanssitekniikan elementtejä kuin Showtunnilla.

Showjazz-tunnilla asuna toimii joustavat tanssivaatteet. Tunnilla voi tanssia sukilla tai avojaloin.

 

Show Jazz -tunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • 16+ keskitaso ti 19:35-20:35 Lauttasaari (RA)

 • 25+ edistyneet to 18:30-19:45 Lauttasaari (TL)

 • 12+/14+ keskitaso/edistyneet su 14:00-15:00 Lauttasaari (FM)


 

Jumps & Turns

Nimensä mukaisesti tunnilla harjoitellaan erilaisia hyppyjä ja piruetteja sekä niiden yhdistelmiä. Tunti keskittyy hypyille ja pirueteille tarvittavaan huolelliseen lämmittelyyn sekä liikkeiden oikean suoritustekniikan harjoitteluun ja esimerkiksi ponnistusvoiman ja vaadittavan nilkkatekniikan harjoitteluun. Tunti on loistava tunti tanssillisemman nyky-/show-/jazztanssitunnin tukitunniksi - J&T-tunnilla opittua pääsee hyödyntämään tanssillisemmilla tunneilla sillä tunnit antavat vahvan pohjan lähteä yhdistelemään teknisiä elementtejä tanssisarjoihin.

Showjazz-tunnilla asuna toimii joustavat tanssivaatteet. Tunnilla voi tanssia sukilla tai avojaloin.

 

Jumps & Turns -tunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • 12+ keskitaso ti 14:45-15:45 Lauttasaari (HL)

 • 12+ keskitaso ke 19:20-20:20 Lauttasaari (SY)

 • 16+ edistyneet pe 17:30-18:45 Lauttasaari (EM)

 • 14+ keskitaso la 11:15-12:15 Lauttasaari (SY)


 

Contemporary Jazz

Yhdistelee contemporaryn maadoittunutta ja abstraktia liikekieltä jazztanssille tyypilliseen aksentointiin ja rytmiikan käyttöön. Tunnilla lämmitellään, tehdään monipuolisesti sekä lattiatasolla harjoiteltavaa tekniikkaa että hyppyjä ja piruetteja, sekä tanssitaan erilaisia loppusarjoja.

Varustaudu tunnille mukavin tanssivaattein. Voit tanssia sukilla tai avojaloin.

 

Contemporary Jazz -tunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • 25+ keskitaso su 14:00-15:00 Otaniemi (ML)

Baletti

Esibaletti 4-5 v.

Tunti pienimmille balleriinoille jotka haluavat tutustua baletin maailmaan lapsenomaisin keinoin. Tunnilla harjoitellaan jo baletin perusliikkeitä ja -asentoja sekä liikkeiden nimiä, tutustutaan balettimusiikkeihin sekä harjoitellaan perusmotorisia taitoja sekä ryhmätyötaitoja.

Pukeudu tunnille sisäliikuntavarustein, laita pitkät hiukset kiinni ja ota mukaan juomapullo. Voit laittaa jalkaan ensimmäiselle tunnille sisätossut, opettaja opastaa balettitossujen ostamisessa.

 

Tunnit kaudella 2024-25:

 • Torstaisin 16:45-17:30 Lauttasaaressa (TL)

 

Esibaletti 6+ v.

Tunti valmistaa lasta “isompien balettitunneille”. Tunnilla noudatetaan jo balettituntimaista rakennetta, mutta mukaan mahtuu myös leikkimielisiä tehtäviä joiden parissa lapsi pääsee hyödyntämään luovuuttaan ja purkamaan energiaa keskittymisen ja hienomotorisen työskentelyn vastapainona.

Pukeudu tunnille sisäliikuntavarustein, laita pitkät hiukset kiinni ja ota mukaan juomapullo. Jos sinulla ei ole balettitossuja, voit laittaa jalkaan ensimmäiselle tunnille sisätossut, opettaja opastaa balettitossujen ostamisessa. Tunnille tulee hankittavaksi balettipuku ja sukkahousut, näitä ei kuitenkaan tarvita ensimmäisellä tanssikerralla.

 

Tunnit kaudella 2024-25:

 • Torstaisin 17:30-18:15 Lauttasaaressa (TL)

 

Baletti 7-9 v.

Tunnilla noudatetaan balettitunnille tyypillistä rakennetta tankotyöskentelyineen sekä keskilattiaosuuksineen, opetellaan balettiliikkeiden nimiä ja suoritustekniikoita, sekä harjoitellaan baletin lajispesifejä motorisia taitoja. Tunnille voi osallistua vaikkei olisi käynyt aiemmin esibaletissa, mutta esibalettiin verrattuna leikkimielisiä osuuksia on balettitunneilla jo vähemmän.

Pukeudu tunnille sisäliikuntavarustein, laita pitkät hiukset kiinni ja ota mukaan juomapullo. Jos sinulla ei ole balettitossuja, voit laittaa jalkaan ensimmäiselle tunnille sisätossut, opettaja opastaa balettitossujen ostamisessa. Tunnille tulee hankittavaksi balettipuku ja sukkahousut, näitä ei kuitenkaan tarvita ensimmäisellä tanssikerralla.

 

Tunnit kaudella 2024-25:

 • Tiistaisin 18:20-19:05 Lauttasaaressa (TL)

Baletti 8-10 v.

Tunti toimii jatkumona jo aiemmin baletti 7-9v -tunnilla käyneelle oppilaalle.

 

Tunnit kaudella 2024-25:

 • Perjantaisin 16:30-17:30 Lauttasaaressa (TL)

 

Baletti 9-12 v.

Tälle tunnille vaaditaan jo hieman kokemusta baletista, tai aiempaa harrastustaustaa toisen lajin (esim showtanssi) parista. Perus liikesanasto ja liikkeiden oikeaoppiset suoritustavat ovat jo tuttuja, ja tunnilla syvennetään tietotaitoa baletin maailmasta. Tunti koostuu tankoharjoitteista ja keskilattiaosuudesta.

Tunnille pukeudutaan balettipukuun ja sukkahousuihin sekä balettitossuihin. Opettaja neuvoo oikeanlaisten varusteiden hankinnassa. Pitkät hiukset tulee laittaa kiinni.

 

Tunnit kaudella 2024-25:

 • Keskiviikkoisin 18:35-19:35 Lauttasaaressa (TL)

Kaikki lasten balettiryhmät esiintyvät joulu- ja kevätnäytöksessä.

Baletti 12+ v.

Yli 12-vuotiaiden balettitunnit jakautuvat jo tasoihin alkeet/keskitaso/edistyneet. 

 

Alkeet/keskitaso -tunti sopii hyvin balettitunniksi oppilaalle jonka päälajina on Performing Arts -lajit, tai oppilaalle jolla on vähemmän kokemusta baletin harrastamisesta (esim. 1-2 vuotta baletin opiskelua kerran viikossa). Tunnilla on mahdollista aloittaa kärkitossutyöskentelyä kauden aikana, mutta voit tehdä tunnin kärkitossuosuuksineen hyvin myös pehmeillä balettitossuilla/sukilla nilkkaa vahvistavina harjoituksina.

 • 12+/14+ alkeet/kt lauantaisin 12:15-13:30 Lauttasaaressa (EL)

 

Keskitason tunnilla edellytetään balettitaustaa useamman vuoden ajalta. Tunti keskittyy puhtaaseen baletin perustekniikkaan tangossa ja keskilattialla, ja sen sisältöön ei kuulu kärkitossutyöskentely.

 • 12+ keskitaso perjantaisin 15:30-16:30 Lauttasaaressa (TL)*

 

*Tunti soveltuu esimerkiksi BAL2-intensiiviryhmän tuntivalinnaksi kaudelle 2024-25

 

Keskitaso/edistyneet -baletti+pointetuntien (12+, lauantaina Otaniemessä // MB) osallistujien tulisi käydä balettitunnilla kahdesti viikossa tai kuulua baletin koulutusohjelmaryhmään. Tunti sisältää balettitunnin tankotyöskentelyineen sekä keskilattiaosuuksineen, ja tunnin jälkeen on erillinen pointe-osuus joka keskittyy nimensä mukaisesti kärkitossutyöskentelyyn. Tunnin osallistujilta edellytetään jo 1-2 tanssikauden aiempia kärkitossuopintoja. 

 • 12+ kt/edistyneet lauantaisin 11:30-12:30 Otaniemessä (MB)**

 • 12+ pointe kt lauantaisin 12:30-13 Otaniemessä (MB)**

 

**Tunnit soveltuvat esimerkiksi BAL2-intensiiviryhmän tuntivalinnaksi kaudelle 2024-25.

Lauantain Lauttasaaren sekä Otaniemen ryhmät esiintyvät joulunäytöksessä. Perjantain Lauttasaaren ryhmä esiintyy kevätnäytöksessä.

 

Baletti 14+ v.

Yli 14-vuotiaiden balettitunnit jakautuvat myös tasoihin alkeet/keskitaso/edistyneet. 

 

Lauantain 12+/14+ alkeet/keskitaso -tunti (Lauttasaari // EL) on hyvä tunti oppilaalle joka tanssii balettia kerran viikossa Performing Arts -opintojen tukilajina tai muuten omaa tanssitaustaa toisesta tanssilajista. Tunneilla on mahdollista aloittaa kärkitossutyöskentelyä kauden aikana, mutta voit tehdä tunnin kärkitossuosuuksineen hyvin myös pehmeillä balettitossuilla/sukilla nilkkaa vahvistavina harjoituksina.

 • 12+/14+ alkeet/keskitaso lauantaisin 12:15-13:30 Lauttasaaressa (EL)

 

Edistyneiden tunnit edellyttävät pitkää taustaa baletissa sekä useamman vuoden kärkitossuharjoittelua, ja on toivottavaa että näiden tuntien osallistujat kävisivät baletti- ja kärkitossutunneilla vähintään kahdesti viikossa.

 • 14+ edistyneet (sis. pointe) keskiviikkoisin 19:35-21:05 Lauttasaaressa (TL)***

 • 14+/16+ edistyneet lauantaisin 13-14:30 Otaniemessä (MB)***

 • 14+/16+ pointe keskitaso/ed lauantaisin 14:30-15 Otaniemessä (MB)***

 

***Tunnit soveltuvat esimerkiksi BAL3-intensiiviryhmän tuntivalinnaksi kaudelle 2024-25.

 

Baletti 16+ v.

Yli 16-vuotiaiden balettitunteja on tarjolla edistyneen tason oppilaille. Edistyneiden tunnit edellyttävät pitkää taustaa baletissa sekä useamman vuoden kärkitossuharjoittelua, ja on toivottavaa että näiden tuntien osallistujat kävisivät baletti- ja kärkitossutunneilla vähintään kahdesti viikossa tai omaisivat muuta kautta vahvan taustan klassisessa baletissa. 

 • 16+ edistyneet maanantaisin 16-17:15 Otaniemessä (TL)***

 • 16+ pointe edistyneet maanantaisin 17:15-17:45 Otaniemessä (TL)***

 • 14+/16+ edistyneet lauantaisin 13-14:30 Otaniemessä (MB)***

 • 14+/16+ edistyneet lauantaisin 14:30-15 Otaniemessä (MB)***

 

***Tunnit soveltuvat esimerkiksi BAL3-intensiiviryhmän tuntivalinnaksi kaudelle 2024-25.

 

Aikuisbaletti 25+ v.

Aikuisbalettitunnit soveltuvat aikuiselle baletin harrastajalle joka haluaa harrastaa balettia rennommin vaikkapa sarjakortilla. Aikuisbaletit ovat tasoltaan alkeet/keskitaso, ja soveltuvat aikuisharrastajalle jolla on vaikkapa nuoruuden balettitaustaa tai taustaa toisesta tanssilajista. Tunti on hyvä tuki tanssitekniikalle vaikkapa oppilaalle joka tanssii Performing Arts -lajeja tai katutanssilajeja, ja tunneille on helppoa osallistua myös satunnaisemmin. Tunnilla keskitytään liikkeiden oikeaoppiseen tekniseen suorittamiseen huomioiden aikuisharrastajien yksilölliset erot ja tarpeet harjoittelussa.

 

Tunteja tarjolla kaudella 2024-25:

 • 25+ alkeet/keskitaso lauantaisin 10:30-11:30 Otaniemessä (MB)

 • 25+ alkeet/keskitaso 11:15-12:15 Lauttasaaressa (EL)

Katutanssilajit

Hip Hop

Hip hop on katutanssilaji jonka juuret ovat 1970-luvun New Yorkissa osana hiphopkulttuuria. Tunneilla harjoitellaan paljon lajille ominaista liikekieltä ja perusteita, johon kuuluu tärkeänä osana kehon bounce ja groove. Oikeaoppisen lajiteknisen osaamisen ja lajitietoisuuden lisäksi tunneilla tärkeässä osassa on siellä tanssittavat koreografiat.

 

Hip hop tunneilla tanssitaan sisälenkkareissa sekä mukavissa treenivaatteissa.

 

Hip hop -tunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • 14+ keskitaso ma 19:05-20:05 Lauttasaari (OS)

 • 25+ alkeet/keskitaso ma 20:05-21:05 Lauttasaari (OS)

 

Lisäksi tarjolla katutanssista kiinnostuneille lapsille:

 • Street 7-9v ti 17:50-18:35 Lauttasaari (RA)***

***Lue lisää osiosta “lasten tunnit”


 

Commercial

Commercial on sateenvarjotermi tanssityyleille jotka ovat esillä mm. musiikkivideoissa ja artistien taustatanssinumeroissa. Tunneilla hyödynnetään monipuolisesti eri tekniikoita (mm. katutanssilajit, show ja jazz) ja opettajan oma tyyli ja tausta näkyy harjoiteltavissa koreografioissa. Tuntien pääpaino on monipuolisissa ja vaihtelevissa tanssisarjoissa.

Commercialtunnille voit osallistua mukavissa treenivaatteissa ja halutessasi sisälenkkareissa.

 

Commercial-tunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • 16+ edistyneet ma 17:50-18:50 Otaniemi (AW)

 • 14+ keskitaso/edistyneet ke 16:30-17:30 Lauttasaari (RA)

 • 16+ open level to 17:45-18:45 Otaniemi (RA)

 • 14+ edistyneet pe 16:30-17:30 Lauttasaari (EM)

 • 9-12v keskitaso pe 15:30-16:30 Lauttasaari (EM)


 

Commercial Jazz

Commercialtunti jossa erityisesti jazztanssi fuusioituu katutanssimaailmaan. Lisäksi tunneilla on vaikutteita myös muista tanssilajeista.

 

Commercial Jazz -tunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • 12+ keskitaso to 18:05-19:05 Lauttasaari (RK)


 

Heels

Nimensä mukaisesti tunnilla tanssitaan korkeakorkoisissa kengissä sekä harjoitellaan koroilla tanssimisessa vaadittavaa tekniikkaa kuten painonsiirtoja, askelluksia ja lattialiikehdintää. Koreografiat ovat monipuolisia ja vaihtelevia.

 

Halutessasi voit mennä ensimmäiselle tunnille ilman korkokenkiä ja kysyä opettajalta neuvoa hyvien tanssikenkien valintaan (tunnilla käytettävän kengän olisi hyvä tukea nilkkaa).

 

Heels-tunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • 16+ open level ti 18:35-19:35 Lauttasaari (RA)

Kehonhuolto

Kehonhuolto avoin taso

Kehonhuoltotunnilla tehdään erilaisia kehoa vahvistavia ja huoltavia harjoituksia. Kehonhuoltotunnit lisäävät liikkuvuutta, sekä kehittävät lihaskuntoa ja kehonhallintaa. Tunnit soveltuvat kaikenikäisille ja -tasoisille liikkujille.

 

Kehonhuoltotunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • La 10:30-11:15 Lauttasaari (SY)

Huom! Samaan aikaan kehonhuoltotunnin kanssa viereisessä salissa tempputanssitunti 2-5 -vuotiaille. Halutessaan vanhemman on mahdollista osallistua kehonhuoltotunnille yhtä aikaa lapsen tunnin kanssa. Lue lisää tempputanssista osiosta "lasten tunnit". 

Lasten tunnit

Lastentanssi

Tunti tarjoaa lapselle mahdollisuuden tutustua tanssin maailmaan. Harjoitteet sisältävät viittauksia eri tanssilajeista, ja ne toteutetaan lapsenomaisesti tarinallisin keinoin ja leikin varjolla. Tunneilla harjoitusten tavoitteena on oppia musikaalisuutta, motorisia taitoja ja oman luovuuden käyttöä. Tyypillistä lastentanssitunneille on myös erilaisten apuvälineiden, kuten huivien, lattiamerkkien ja tanssillisten temppuratojen käyttö.

Varusteeksi lastentanssiin sopii sisäliikuntavaatteet ja paljaat jalat tai sisätossut. Pitkät hiukset tulee laittaa kiinni. Ota mukaan myös juomapullo.

 

Lastentanssitunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • Lastentanssi 3-5v ke 16:45-17:30 Lauttasaari (HL)


 

Show

Lasten showtanssitunnit ovat oppimistavoitteiltaan melko samanlaisia kuin lastentanssitunnit, ja myös showtanssituntien harjoituksissa tärkeässä asemassa on musikaalisuus, motoristen taitojen harjoittelu sekä luovuuden käyttäminen. Lasten showtunneilla musiikkivalinnat ovat kuitenkin menevämpiä ja tunneilla tehtävissä koreografioissa on vivahteita showtanssin maailmasta.

Varusteeksi lasten showtanssitunneille sopii sisäliikuntavaatteet ja paljaat jalat, sukat/jarrusukat tai sisätossut. Pitkät hiukset tulee laittaa kiinni. Ota mukaan myös juomapullo.

 

Lasten showtunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • 4-5v ti 16:45-17:30 Lauttasaari (HL)

 • 6+ v ti 17:30-18:15 Lauttasaari (HL)

 • 7-9v to 15:00-16:00 Lauttasaari (SY)

 • 7-9v Show&Contemporary open level ma 16:30-17:30 Lauttasaari (TT)


 

Disco & Show

Disco&Show -tunneilla lapsi pääsee tutustumaan showtanssin lisäksi myös vauhdikkaaseen ja räjähtävään discotanssiin johon kuuluu ominaisina elementteinä erilaiset hypyt ja käsien pyörivät liiikkeet. Tunneilla pääsee harjoittelemaan elementtejä tästä vauhdikkaasta lajista, showtanssia unohtamatta!

Varusteeksi Disco & Show -tunneille sopii joustavat sisäliikuntavaatteet ja paljaat jalat. Pitkät hiukset tulee laittaa kiinni. Ota mukaan myös juomapullo.

 

Disco & Show -tunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • 7-9v ke 15:45-16:45 Lauttasaari (HL)

 • 6+ v ke 17:30-18:15 Lauttasaari (HL)

 

Kielikylpy Dance Mix

Kielikylpy-tunti on hauska tapa oppia kieliä tanssin ja leikin varjolla, ja tunnilla käytetään sanavarastoa sekä kuunnellaan musiikkia suomen, ruotsin ja englannin kielillä! Tunti on suunnattu tanssimisesta kiinnostuneille lapsille, jotka haluavat tutustua tanssin ohessa englannin ja ruotsin kieliin. Lisäksi tunti sopii englantia tai ruotsia kotonaan puhuvalle lapselle joka haluaa oppia tanssia omalla kielellään mutta kerryttää samalla suomen kielen sanavarastoaan. Tunnilla tanssitaan, tehdään erilaisia tanssillisia leikkejä ja temppuratoja sekä harjoitellaan oman luovuuden käyttöä.

 

The class is tri-lingual childrens’ dance class where the students learn both dance and languages. The class is suitable for Finnish speaking children who wanna learn English and Swedish, and English/Swedish speaking children who want to take classes where they can speak their own language and simultaneously improve their Finnish. The class includes dancing, practising motoric skills, dance games and playing, and creative tasks.

Varusteeksi tunneille sopii sisäliikuntavaatteet ja paljaat jalat, sukat/jarrusukat tai sisätossut. Pitkät hiukset tulee laittaa kiinni. Ota mukaan myös juomapullo.

 

Kielikylpy-tunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • 3-6v pe 16:45-17:30 Otaniemi (SY)


 

Esibaletti

Esibalettitunnilla sukelletaan baletin maailmaan lapsenomaisin keinoin. Tunnin rakenne alle kouluikäiselle soveltuvaan, keskittymistä ylläpitävään ja riittävästi energianpurkua sisältävään malliin, mutta tunnilla tehdyt harjoitteet ovat jo “oikean balettitunnin” harjoitteita. Lapsille opetetaan tunnilla baletissa käytettävää liikesanastoa ja liikkeiden oikeaa suoritustapaa kuitenkaan unohtamatta leikkiä ja luovuutta.

 

Pukeudu tunnille sisäliikuntavarustein, laita pitkät hiukset kiinni ja ota mukaan juomapullo. Jos sinulla ei ole balettitossuja, voit laittaa jalkaan ensimmäiselle tunnille sisätossut, opettaja opastaa balettitossujen ostamisessa. 6+ -tunnille tulee hankittavaksi balettipuku ja sukkahousut, näitä ei kuitenkaan tarvita ensimmäisellä tanssikerralla.

Esibalettitunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • 4-5v to 16:45-17:30 Lauttasaari (TL)

 • 6+ v to 17:30-18:15 Lauttasaari (TL)

Jatkumona esibaletille tarjolla seuraavat lasten tunnit (lue lisää osiossa "baletti"):

 • Baletti 7-9v ti 18:20-19:05 Lauttasaaressa (TL)

 • Baletti 8-10v pe 16:30-17:30 Lauttasaaressa (TL)


 

Street

Street-tunneilla tutustutaan katutanssien maailmaan, ja tällä lasten tunnilla harjoitellaan elementtejä mm. hip hopista. Tunti tarjoaa ensikosketuksen katutanssiharrastukseen ja toimii hyvin ensimmäisenä tanssituntina tai toisen lajin (esim. showtanssi tai baletti) rinnalle valittavana tuntina.

Pue tunnille mukavat tanssivaatteet ja sisälenkkarit, sekä ota mukaan juomapullo.

 

Street-tunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • 7-9v ti 17:50-18:35 Lauttasaari (RA)


 

Tempputanssi

Monipuolinen tunti jolla harjoitellaan tanssiaskeleita sekä erilaisia perusliikuntataitoja. Tunneilla voidaan käyttää välineitä kuten renkaita, merkkejä, jumppapatjoja ja tunneleita. Tunti soveltuu laajalle ikäskaalalle ja harjoitteista annetaan erilaisia oppilaalle sopivia vaihtoehtoja. Tunnin rinnakkaistuntina on viereisen salin kehonhuolto (avoin taso), ja vanhempi voi osallistua kehonhuoltoon samanaikaisesti lapsen tanssitunnin kanssa. 

Tempputanssiin soveltuvat sisäliikuntavaatteet sekä paljaat jalat tai sisätossut. Ota mukaan juomapullo ja laita pitkät hiukset kiinni.

 

Tempputanssi-tunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • 2-5v la 10:30-11:15 Lauttasaari (EL)

Huom!! Yhtä aikaa tempputanssin kanssa on tarjolla viereisessä salissa kehonhuoltotunti. Vanhempi voi halutessaan osallistua kehonhuoltoon samanaikaisesti lapsen harrastuksen kanssa. Lue lisää kehonhuollosta osiosta "kehonhuolto".

 

Tanssiakro

Tunnilla harjoitellaan tanssissa tarvittavia akrobaattisia taitoja. Tunti on kiva lisä temppuilusta innostuneelle tanssinharrastajalle joka haluaa harjoitella temppuilua turvallisesti osaavan opettajan johdolla. Tunnilla harjoitellaan akrobaattisen osaamisen perusteita ja voit tulla mukaan matalalla kynnyksellä.

Pue tanssiakroon ihonmyötäiset vaatteet (kompastumisten välttämiseksi), sekä laita hiukset kiinni. Jalkineeksi toimii parhaiten paljaat jalat.

 

Tanssiakro-tunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • 7-9v ti 14:45-15:45 Otaniemi (LN)

Steppi

Steppi

Steppaamisessa korostuu rytmin merkitys ja keholla tuotettavat rytmitykset. Steppi on kehittynyt eurooppalaisen ja afrikkalaisen tanssin fuusiona rinnakkain amerikkalaisen jazzmusiikin kanssa ja tänä päivänäkin se on suosittu tanssilaji esimerkiksi musikaalien maailmassa. Steppitunnit kehittävät rytmitajua sekä nilkan rentoutta ja hallintaa.

 

Tunneilla opitaan ja käytetään lajispesifiä liikesanastoa sekä harjoitellaan puhtaita suoritustekniikoita, unohtamatta kuitenkaan lajienvälistä vuoropuhelua - tunneilla käytetään musiikkeja laidasta laitaan sekä hyödynnetään inspiraatiota myös muista tanssilajeista ja nykytaiteesta.

Tunnille kannattaa pukeutua mukaviin tanssivaatteisiin. Jos sinulla jo on, ota mukaan steppikengät. Aloittavat oppilaat voivat tulla ilman kenkiä, opettaja neuvoo sopivien kenkien valinnassa.

 

Steppitunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • Lapset (noin <12v) alkeet 15:00-16:00 Lauttasaari (SR)

 • Nuoret/aikuiset keskitaso 16:00-17:00 Lauttasaari (SR)

 • Nuoret/aikuiset alkeet 17:00-18:00 Lauttasaari (SR)

 • Nuoret/aikuiset edistyneet 18:00-19:00 Lauttasaari (SR)

Disco

Discotanssi

Disco on vauhdikas ja energinen tanssilaji joka kehittää ponnistusvoimaa ja räjähtävyyttä. Discotunneilla harjoitellaan discotanssille tyypillistä rytmikästä ja räjähtävää tekniikkaa, kuten käsien pyöriviä liikkeitä, hyppyjä ja piruetteja.

 

Disco-tunteja tarjolla kaudella 2024-25 seuraavasti:

 • 9-12 open level ke 14:45-15:45 Lauttasaari (HL)

 

Pienemmille tanssijoille tarjolla seuraavat Disco&Show -tunnit:

 • 7-9v ke 15:45-16:45 Lauttasaari (HL)***

 • 6+ v ke 17:30-18:15 Lauttasaari (HL)***

***Lue lisää Disco&Show-tunneista osiosta “lasten tunnit”.

bottom of page